RAB logo

Dette er et eksempel på det logo, du må benytte i din egen markedsføring, når du har opnået godkendelse i en brancheforening som alternativ behandler.

Denne titel er ligeledes et krav for, at dine kommende klienter kan få dækket deres udgift til behandling helt eller delvist af sundheds- og sygeforsikringer.

 

RAB er en betegnelse for "Registreret Alternativ Behandler", og er den titel, man af Sundhedsstyrelsen må anvende, når man har gennemført en uddannelse inden for den alternative branche. Titlen "RAB" er en beskyttet titel.

For at måtte benytte "RAB-titlen", skal du efter bestået eksamen ansøge en af Sundhedsstyrelsens godkendte brancheforeninger om at blive RAB-godkendt. Hvis du opfylder Sundhedsstyrelsens krav, sender brancheforeningen dig efterfølgende et RAB-bevis, og du må derefter markedsføre dig som "RAB-godkendt behandler".

Sundhedsstyrelsens minimumskrav for at opnå RAB-godkendelse og SKAT's krav for at kunne opnå momsfritagelse for behandlinger er følgende:

  • 250 timers undervisning i dit hovedfag (fx akupunktur eller zoneterapi)
  • 200 timers anatomi/fysiologi (kan evt. tages som elearning, dog skal eksamen foregå ved fremmøde)
  • 100 timers sygdomslære (kan evt. tages som elearning, dog skal eksamen foregå ved fremmøde)
  • 50 timers undervisning i "andre behandlingsformer" (fx øreakupunktur, kostlære eller andet)
  • 50 timers psykologi
  • 10 timers sundhedsjura, klinikdrift og markedsføring
  • Dertil at have taget førstehjælpskursus på minimum 6 timer, der maksimalt må være 2 år gammelt.

En RAB-godkendt uddannelse som alternativ behandler skal jf. RAB-bekendtgørelsen derfor indeholde minimum 660 lektioner (undervisningstimer/lektioner er 45 minutter).

Når du skal vælge dit kommende uddannelsessted, vil vi anbefale, at du sikrer dig, at skolen tilbyder alle fag og timer, for at du kan opnå RAB-godkendelse.

Det skal samtidig bemærkes, at flere brancheforeninger stiller krav, der overstiger Sundhedsstyrelsens mindstekrav, for at de vil RAB-godkende nye behandlere.