Underviser

Dorte Strøm Jeppesen

Dorte Strøm Jeppesen

Læs mere på Dorte's hjemmeside: www.healing-helse.dk

Opstart af KST-uddannelsen i september 2019. 

Undervisningen foregår med en ugentlig undervisningsaften fra kl. 16.30 - 21.30. Undervisningen foregår primært på onsdage.

Du kan tilmelde dig vores informationsmøde. Her vil datoplan for den næste uddannelse blive udleveret.

Alle 10 KST-moduler koster 35.500,- kr. 

KST-uddannelsen er opdelt i specialeopdelte moduler, og er opbygget på en måde, så der hele tiden bliver bygget ny viden og nye teknikker oveni dem, du tidligere har haft. Det er endvidere en del af KST-uddannelsen at lære at kommunikere med klienter og at optage og føre journal på klienterne.

Under uddannelsen træner og øver de studerende teknikker på hinanden under hele uddannelsen. Fra 5. modul og den resterende del af uddannelsen inviteres fremmede klienter ind udefra, hvor I træner jeres færdigheder, teknik og kommunikation på dem, samt at håndtere netop de problemstillinger, de fremmede klienter måtte have. På børnemodulet trænes teknikker på børn - både helt små og større børn.

Når du har deltaget* i alle 10 moduler på skolen, kan du tilmelde dig afsluttende eksamen, og du får du et velfortjent eksamensbevis og uddannelsesdokumentation.

*Det er fra Sundhedsstyrelsens RAB-bekendtgørelse et krav, at deltagelsen udgør mindst 85% i antal lektioner - dvs. for at kunne indstilles til at gå til eksamen, må dit fravær ikke overstige 15%.

RAB-godkendelse

For at blive RAB-godkendt kraniosakralterapeut, og dermed have mulighed for at blive momsfritaget, skal Sundhedsstyrelsens krav til RAB-godkendelse være opfyldt.

Du skal derfor - ud over at have deltaget i alle 10 KST-moduler - have følgende fag for at kunne blive RAB-godkendt:

  • 200 lektioner i Anatomi/fysiologi.
  • 100 lektioner i Sygdomslære.
  • 50 lektioner i Psykologi.
  • 50 lektioner i andre behandlingsformer.
  • 10 lektioner i Lovgivning, etik og klinikdrift.

Hvis du ønsker at kunne ansøge om RAB-godkendelse, skal du have alle de timer, Sundhedsstyrelsen kræver. Det er dog frivilligt, om du ønsker at blive RAB-godkendt efter at have taget alle 10 KST-moduler.

Bemærk, at ovenstående RAB-fag ikke er inkluderet i prisen på KST-uddannelsen, men skal tilkøbes ved siden af, enten på Odene Zonecollege eller alternativt på en anden skole.