IMG_1238

Stella Halvorsen, en af Fyns Zoneterapeutskole - Odense Zonecollege's tidligere elever, der nu indgår i klinikfællesskab og arbejder som zoneterapeut og kraniosakralterapeut på deltid.

Undersøgelser viser, at omkring halvdelen af alle danskere har benyttet alternativ behandling på et tidspunkt. 
 
Det er en tendens, der ser ud til fortsat at stige, og interessen for at benytte alternativ behandling er stadigt voksende, enten som et reelt alternativ - eller som et supplement til de tilbud, der er i vores etablerede sundhedssystem.
 
Adskillige private sundhedsforsikringer har i dag som en integreret del af forsikringen alternativ behandling som en mulighed. Det betyder, at den forsikrede får sine behandlinger dækket helt eller delvist af sundhedsforsikringen, og dette er en stigende tendens og er i dag for mange klinikker en væsentlig del af deres indtægt.
 
Dog er der flere og flere af disse sundhedsforsikringer, der kræver, ikke blot at du er RAB-godkendt - men dertil at du er RAB-godkendt i en brancheforening, der stiller høje krav til uddannelsesniveauet af behandlerne (du er altid sikret dette høje niveau ved RAB-godkendelse i ZCT, PA og DA). 
 
Ligeledes yder sygeforsikringen Danmark tilskud til zoneterapi og akupunktur.
 
Politisk er der også flere, der efterlyser både mere viden, forskning og brug af de "alternative behandlingsformer" i vores offentlige sundhedssystem. 
 
Så der er intet, der tyder på, at alternative behandlere bliver overflødige - tværtimod.
 
Når du er færdig med din uddannelse, har du mulighed for at blive:
 
Selvstændig erhvervsdrivende:
Du kan starte din egen klinik - enten som bibeskæftigelse ved siden af dit almindelige arbejde - eller som behandler på fuld tid.
Du opnår glæden ved dels at være "herre i eget hus - og over din egen tid" - samtidig med, at du hjælper dine medmennesker. 
Undersøgelser viser, at ca. 40 % af alle alternative behandlere arbejder på fuld tid inden for deres fag.
 
Sundhedsklinikker:
Flere private sundhedsforsikringer ansætter alternative behandlere. Her er der inden for nogle sundhedsforsikringer aftaler om, at du kan køre ud til arbejdspladser eller sundhedsklinikker og udfører behandling.
 
Samarbejde med etablerede behandlere:
Du har mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med allerede etablerede behandlere - både alternative behandlere og konventionelle sundhedsautoriserede behandlere (f.eks. fysioterapeuter, tandlæger, læger m.v.).
 
Lønniveau:
Når du er færdiguddannet er det lønniveau, du kan forvente meget forskelligt.
Hvis du er selvstændig vælger du selv den pris, du vil tage for en behandling - ofte ligger behandlingsprisen på mellem 300,- og 600,- kr., afhængigt af behandlingstype og konkurrenceforhold i det område, du etablerer dig i.
 
Hvis du fx tager 400,- kr. for en behandling, og du behandler 100 klienter om måneden (dvs. ca. 20-25 klienter pr. uge), har du en omsætning på 1 måned på 40.000,- kr. før fradrag af de udgifter, du har til din klinikdrift m.v.
 
Hvis du ansættes af en sundhedsklinik eller lignende, aftaler du individuelt dit lønniveau med arbejdsgiveren.

behandlerrum