Når du har taget en uddannelse som alternativ behandler, kan du søge om at blive RAB-godkendt hos en brancheforening. Det er Sundhedsstyrelsen, der udpeger, hvilke brancheforeninger, der må udstede en RAB-godkendelse.

Der er stor forskel på brancheforeninger i Danmark, og hvilke mål disse har for deres virksomhed - og derfor er der meget stor forskel på kravene for at blive RAB-godkendt i de enkelte brancheforeninger.

Odense Zonecollege har et tæt samarbejde med de brancheforeninger, der arbejder for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at der stilles krav til de kommende behandlere både under og efter deres underdannelse. Disse brancheforeninger stiller derfor også højere optagelseskrav, og krav om at uddannelsen er erhvervet på skoler, der opfylder disse krav.