Akupunktur, der er en gren af traditionel kinesisk medicin, er en af de ældste former for kropsbehandling, der er nedfældet skriftligt. Samtidig har det være en ubrudt linje af udøvere, der gennem flere tusind år har forfinet og videreudviklet håndværket.
Akupunkturen har i dag bredt sig ud over hele verden, og er et værdifuldt behandlingsystem, der også arbejder godt sammen med vestlig medicin. 

Akupunkturuddannelsen i Odense

Næste holdstart: 16. januar 2019. Der er afsluttende eksamen december 2021.

Uddannelsen vil foregå primært på onsdage, ca. hver 2. uge. Undervisning hver gang fra kl. 8-16.

Akupunkturuddannelsen i Odense er for alle, der ønsker en uddannelse på højeste niveau i Danmark!

Formålet med skolens akupunkturuddannelse er at uddanne dig til akupunktør med en dyb forståelse af klassisk kinesisk medicin. Du lærer at sammensætte vestlig og østlig tankegang og bygge bro mellem disse forskellige tankegange.

Akupunkturuddannelsen i Odense er godkendt af Praktiserende Akupunktører (Danmarks største brancheforening for akupunktører). Uddannelsen opfylder derfor kravet til det europæiske ETCMA-niveau, hvor uddannelsen er berammet til 3 år og minimum skal udgøre 1233 timer ekskl. forberedelsestid.

Se tillige aku-net.dk for at se listen over PA-godkendte skoler og for at læse mere om de høje krav, der stilles til de skoler, der udbyder akupunkturuddannelsen på ETCMA-niveau.

Faglig og personlig udvikling

Uddannelsens forløb er en kontinuerlig faglig og personlig udvikling, og skolen kombinerer teori og praksis i hele forløbet på en levende og lærerig måde med dig i centrum.

Vi sørger for at alle elever får et højt fagligt niveau, og trækker på vores erfaringer inden for det alternative samt det etablerede system.

Et sikkert valg af skole

Akupunkturskolen i Odense indgår i et tæt samarbejde med København og Aarhus Akupunkturskole (læs mere på hjemmesiden). 

For dig som studerende får det en række fordele: 

Samarbejdet betyder, at du under uddannelsen oplever en række af højt uddannede danske undervisere, der hver især har særlige specialer inden for akupunkturens mange discipliner, og er efterspurgte undervisere i såvel Danmark som i udlandet. Samtidig gennemføres uddannelsen efter et gennemarbejdet undervisningskoncept, der kontinuerligt følger den seneste viden og udvikling inden for akupunkturfaget.

Du får mulighed for at møde andre studerende på tværs af alle 3 skoler i udvalgte weekender samt på studietur og derved allerede under uddannelsen opbygge et nationalt netværk.

Dertil vil der være en række kursustilbud til de studerende med anerkendte udenlandske specialundervisere, som videregiver deres specialviden, som ikke er almindelig kendt inden for det danske akupunktursamfund.

Hovedunderviser

Hovedunderviseren på uddannelsen er Joachim Hauser, der startede sin karriere inden for akupunkturen i 1986, og som siden har arbejdet med akupunktur i sin egen klinik i Århus. Joachim er løbende efteruddannet i akupunktur siden da i såvel Danmark som udland, og er specialiseret i bl.a. kinesisk urtemedicin, Tai Chi og Qi Gong.

Joachim er kendt som en dygtig og efterspurgt underviser på en lang af række af de danske PA-godkendte akupunkturskoler.

Du er sikret en solid og grundig indføring i det fulde pensum i akupunkturuddannelsen med Joachim som hovedunderviser. Se endvidere Joachim Hausers hjemmeside.

Vil du vide mere?

Kontakt skoleleder Maiken Kjeldsen enten via telefon eller brug skolens kontaktformular, hvis du har spørgsmål eller ønsker en personlig samtale.

Uddannelsespris: 89.900,- kr. ved kontant betaling.

Akupunkturuddannelsen indholder undervisning i:

Grundlæggende teori:

 • Akupunkturens historie og filosofi
 • Yin og Yang principper
 • Qi, Blod og Kropsvæsker
 • De klassiske love
 • Klimatiske faktorer
 • Øreakupunktur, cupping og moxa

Meridian- og punktlære:

 • De 12 hovedmeridianer
 • De 8 ekstra meridianer
 • Nåleteknik
 • Punktlære og punktkategorier

Diagnoseprincipper:

 • De 4 diagnosesøjler (se, lugte/høre, palpere og spørge)
 • De 8 diagnoseprincipper
 • Tungediagnose
 • Pulsdiagnose
 • Orientalske diagnoseredskaber

Behandlingsstrategier:

 • Qi-syndromer
 • Blod-syndromer
 • Zang- og Fu-syndromer
 • De 4 niveauer
 • De 6 stadier
 • TCM Kost

Supplerende akupunkturfag:

 • Tunai
 • El-akupunktur
 • Laserakupunktur
 • Kinesisk urtemedicin
 • Qi Gong / Tai Chi

Journaloptagelse / Klinikdrift:

 • Visitation af klienter
 • Journaloptagelse
 • Kommunikation med klienter
 • Oprettelse af selvstændig klinik